top of page

Bezpłatne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne

14.02.24, 11:00

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin oferuje bezpłatną pomoc dla rodzin zastępczych, m.in. konsultacje, poradnictwo, terapię, coaching

Kobieta maluje motyla na twarzy dziewczynki

Zapraszamy do udziału w Projekcie Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia dla Rodzin, który ma na celu

wzmacnianie potencjału rodzin aby były bezpiecznym oparciem dla swoich członków, w tym szczególnie dla dzieci.


Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które:

 • przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe

 • sytuacje rodzinne,

 • rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w pieczy zastępczej,

 • rodzice dzieci, które przebywają czasowo w pieczy zastępczej,

 • rodzice, do których powracają dzieci z pieczy zastępczej,

 • rodzin zastępczych.


Bezpłatna oferta projektu obejmuje m. in.:

 • specjalistyczną pomoc dla rodzin i jej członków: konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski,

 • zajęcia grupowe dla rodziców/opiekunów prawnych: warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy wsparcie, treningi,

 • formy terapeutyczne dla dzieci, grupowe, Treningi Umiejętności Społecznych (TUS),

 • integrację rodzin.


Przed przyjęciem do projektu obowiązują konsultacje kwalifikujące.


Informacje i zapisy

Osoby zainteresowane zapisem do projektu zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie lub mailowo:

tel. 696 509 924, 518 452 047, 

e-mail: zapisy@sdr.org.pl


Miejsce realizacji

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:

 • “Zacisze”, ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek)

 • “Ząbkowska”, ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ) 

 • “Nowodwory”, ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka)

 • “Nefrytowa”, ul. Nefrytowa 12 (Targówek)


Dodatkowe miejsca działań projektowych to przestrzeń miejska w  Warszawie (np. podwórka, tereny zielone), oraz forma zdalna, np. poprzez  tele porady.


Przesyłając zgłoszenie drogą mailową, należy podać numeru telefonu do kotaktu.


Źróło: https://stowarzyszeniedlarodzin.pl/projekty-aktualnie-realizowane/

bottom of page