top of page

Szkolenie dla zawodowych opiekunów zastępczych

20.11.23, 11:00

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie szkoli i wspiera swoje rodziny

Kobieta maluje motyla na twarzy dziewczynki

16 i 17 listopada 2023 r. odbyło się kolejne szkolenie tematyczne dla zawodowych opiekunów zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na rzecz m.st. Warszawy. 

Szkolenie dotyczyło rozpoznawania, diagnozowania i pracy z dzieckiem, które doświadczyło traumy dziecięcej. 

Poprowadziła je psychiatra dziecięcy, dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka, która przybliżyła od strony praktycznej opiekunom na co należy zwracać uwagę, jak opiekować się i pomagać dzieciom po trudnych doświadczeniach.

Szkolenie nie tylko wzmocniło wiedzę opiekunów ale również pozwoliło opiekunom przyjrzeć się ich codziennej pracy z dziećmi i przygotować na codzienne wyzwania.

bottom of page