top of page

Uwaga – konkurs! „Wiosna w naszej rodzinie” Termin składania prac upływa 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00.

2.04.24, 10:00

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka współpracujące z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie do udziału w konkursie „Wiosna w naszej rodzinie” - termin nadsyłania prac 22 kwietnia 2024!

Kobieta maluje motyla na twarzy dziewczynki

Zadaniem uczestników jest przedstawienie pracy ukazującej, jak rodzina autorów świętuje nadejście wiosny. Praca konkursowa może przybrać dowolne formy, może być przygotowana w dowolnym formacie oraz może być wykonana z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Jedyną granicą jest Wasza wyobraźnia!


Pracę (wraz ze dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu) należy dostarczyć:

  • do siedziby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie: Al. Zjednoczenia 34, Warszawa, 

  • drogą mailową na adres: marta.zawada@wcpr.pl, w treści maila wpisując „Wiosna w naszej rodzinie” lub 

  • za pośrednictwem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Termin składania prac upływa 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie poniższych dokumentów.

  1.  Regulamin

  2. Formularz zgłoszeniowy

  3. Oświadczenie opiekuna

  4. Oświadczenie uczestnika

bottom of page