top of page

Wzrost wysokości należnych świadczeń

2.04.24, 10:00

Od 1 czerwca 2024 r. wzrosną kwoty świadczeń, m.in. tych przysługujących rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka. 

Kwoty te wynosić będą nie mniej niż:

  • 1002 zł w przypadku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 

  • 1517 zł w przypadku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,

  • 306 zł jako dodatek do świadczenia, gdy dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

  • 306 zł jako dodatek do świadczenia, gdy podstawą przebywania dziecka w zawodowej pieczy zastępczej jest ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.


Zmiany wysokości kwot świadczeń zostały określone obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. w  sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby  usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach.

bottom of page