top of page

Rodzaj wsparcia

terapia uzależnień

Dzielnica

Praga Południe

Centrum Odwykowe – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

ul. Zgierska 18A

tel. (22)813-27-65

Uwaga: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe z uzależnieniami; osoby uzależnione od hazardu muszą być ubezpieczone

bottom of page