top of page

Rodzaj wsparcia

terapia uzależnień

Dzielnica

Praga Północ

Centrum Odwykowe – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Jagiellońska 34

tel. (22) 619- 60-65

Uwaga: refundacja NFZ, tylko dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, doświadczających przemocy domowej

bottom of page