top of page

Rodzaj wsparcia

psychologiczne, psychoterapeutyczne

Dzielnica

Bemowo

Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród”

ul. Jana Olbrachta 118A m.12, 01-373 Warszawa

tel. (22)665-77-17, (22)665-77-49


Refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe Czas oczekiwania: około 12 m-cy dla terapii przed godz. 13:00; powyżej 12 m-cy dla terapii w godzinach popołudniowych.

Wsparcie dla mieszkańców Warszawy.

bottom of page