top of page

Rodzaj wsparcia

terapia uzależnień

Dzielnica

Ursus

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Rota

ul. Sosnkowskiego 18

tel.: (22) 592 98 58 / 501 506 074

Uwaga: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe – uzależnione i współuzależnione

bottom of page