top of page

Rodzaj wsparcia

psychologiczne, psychoterapeutyczne

Dzielnica

Śródmieście

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Koszykowa 78

tel: 22 42-91-139

bottom of page