top of page

Rodzaj wsparcia

terapia uzależnień

Dzielnica

Wola

Stowarzyszenie „OD-DO”

ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II

tel. (22) 632-09-09

Uwaga: tylko dla osób z województwa mazowieckiego; osoby DDA: 18-26 lat

bottom of page