top of page

Rodzaj wsparcia

psychologiczne, psychoterapeutyczne

Dzielnica

Ochota

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Ochota

telefon do rejestracji: 022 317 92 51

telefon: 022 317 91 64; 022 317 91 65

bottom of page