top of page

Osoba do pomocy

Masz gotowość by wesprzeć zawodowych opiekunów zastępczych w opiece nad dziećmi i być zatrudnionym jako osoba do pomocy?

Osoba do pomocy

Do głównych zadań osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich należy między innymi:

 • opieka nad dziećmi w miejscu zamieszkania zawodowej rodziny zastępczej/ prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz w innych miejscach wskazanych przez rodzinę zastępczą zawodową/prowadzącego rodzinny dom dziecka,

 • wsparcie pracy wychowawczej opiekunów zastępczych,

 • pomoc dzieciom w samoobsłudze,

 • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i nauce,

 • organizacja czasu wolnego,

 • pomoc opiekunom zastępczym w dokonywaniu zakupów,

 • pomoc w utrzymaniu czystości w domu,

 • pomoc w przygotowywaniu posiłków,

 • pomoc w praniu i prasowaniu.


Jakie warunki należy spełnić:

 • w sytuacji, gdy jest się rodzicem trzeba mieć pełnię władzy rodzicielskiej, w którą na przestrzeni czasu nie ingerował sąd,

 • należy wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeżeli cię dotyczy)

 • nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nie można być wskazanym w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.


Ważne jest by:

 • mieć doświadczenie w opiece nad dziećmi,

 • być odpowiedzialnym, sumiennym i rzetetelnie wykonywać swoje obowiązki,

 • być komunikatywnym,

 • mieć umiejętności organizacyjne i logistyczne.


Jeżeli myślisz, że to praca dla ciebie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Działu Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie, 

tel. 22 697 02 71, e-mail: monika.kubiak@wcpr.pl

bottom of page