top of page

Łukasz, 4 lata

Łukasz to spokojny i pogodny 4 latek, który potrzebuje czasu by zaufać i poczuć się dobrze w nowym otoczeniu. Gdy poczuje się bezpiecznie, ma wiele pomysłów na zorganizowanie sobie zabawy.


Chłopiec zmaga się z zespołem FAS, który wpłynął na opóźnienie jego rozwoju psychoruchowego. Potrzebuje on zatem specjalistycznej opieki takiej jak wczesne wspomaganie rozwoju, rehabilitacja, terapia logopedyczna i codziennego wsparcia w drodze do swojej samodzielności.


Łukasz od zawsze przebywa w pieczy zastępczej. Rodzice go nie odwiedzają.


Dobrze byłoby gdyby opiekun zastępczy Łukasza posiadał doświadczenie w opiece nad dziećmi z zespołem FAS. Łukasz potrzebuje stabilizacji, cierpliwości i specjalistycznej wiedzy. Obecność innych dzieci i zwierząt w rodzinie zastępczej mogą pomóc Łukaszowi w budowaniu relacji społecznych i emocjonalnych, dodatkowo ucząc go empatii i umiejętności radzenia sobie w społeczności.


Jeżeli chciałbyś zostać rodziną zastępczą Łukasza

Skontaktuj się z nami

e-mail: rodzinazastepcza@wcpr.pl

tel. 885 466 430

bottom of page