top of page

Kacper, 7 lat

Kacper ma 7 lat i jest pełnym energii, pogodnym oraz komunikatywnym chłopcem. Dobrze czuje się w grupie rówieśniczej, potrafi nawiązywać pozytywne relacje z dorosłymi. Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach edukacyjnych. Jazda na rowerze i zabawy na świeżym powietrzu sprawiają mu ogromną radość.


Z powodu trudności w kontrolowaniu emocji Kacper potrzebuje wsparcia psychologicznego, a ze względu na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) jest pod opieką lekarza psychiatry. Chłopiec miał odroczony obowiązek szkolny i od września 2024 roku rozpocznie naukę w pierwszej klasie. Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, jednak na bieżąco opanowuje materiał edukacyjny.


Kacper najlepiej funkcjonuje w kontakcie indywidualnym, gdzie otrzymuje maksimum akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa. Często rywalizuje z innymi dziećmi, dlatego najlepszym rozwiązaniem dla niego jest opieka jednego lub dwóch dorosłych, którzy zapewnią mu jasne zasady i stabilne środowisko.


Kacper wraz z rodzeństwem został umieszczony w Domu Dziecka w wieku 5 miesięcy ponieważ jego rodzice z powodów zdrowotnych nie byli w stanie zadbać o jego podstawowe potrzeby, co było przyczyną wielu zaniedbań.


Kacper potrzebuje rodziny, która go w pełni zaakceptuje i zrozumie. Z uwagi na to, iż chłopiec utrzymuje stały kontakt z rodzicami i rodzeństwem, ważne jest by mógł zamieszkać w Warszawie lub bliskich okolicach.


Jeżeli chciałbyś zostać rodziną zastępczą Kacpra

Skontaktuj się z nami

e-mail: rodzinazastepcza@wcpr.pl

tel. 885 466 430

bottom of page