top of page

Poradniki i informatory
dla kandydatów na rodzinę zastępczą i rodzin zastępczych

Informator dla kandydata na rodzinę zastępczą

Dowiesz się co to jest piecza zastępcza, rodzina zastępcza, kto i jak może zostać rodziną zastępczą niezawodową oraz na jakie wsparcie mogą liczyć opiekunowie zastępczy.

Poradnik dla opiekunów zastępczych

Poradnik ma na celu pomóc opiekunowi w budowaniu relacji z dzieckiem od początku wspólnej drogi. Nie jest on jednak zbiorem „rozwiązań uszytych na miarę”, ponieważ każde dziecko jest wyjątkowe, ma indywidualne cechy charakteru i niepowtarzalną historią życia. Poradnik może być źródłem inspiracji do tego jak towarzyszyć wychowankowi.

Dziecko w pieczy zastępczej - poradnik dla rodziców

Publikacja stanowi kompendium wiedzy w tematyce funkcjonowania dziecka w pieczy zastępczej

bottom of page