top of page

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Grupy wsparcia

Spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z Warszawy odbywają się cyklicznie raz w miesiącu. Ich celem jest wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń, czy znalezienie rozwiązań trudnej sytuacji.

Grupy wsparcia

Wsparcie specjalistyczne

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka w związku z opieką i wychowaniem dziecka zabezpieczonego w rodzinie zastępczej mogą korzystać z pomocy specjalistów.

Wsparcie specjalistyczne

Pomoc finansowa

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka w związku z opieką i wychowaniem dziecka zabezpieczonego w rodzinie zastępczej otrzymują pomoc finansową.

Pomoc finansowa

Wsparcie koordynatora

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka wspierani są przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wsparcie koordynatora

Informator - bezpłatne wsparcie

Ośrodki wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i pedagogicznego na terenie Warszawy

bottom of page