top of page

Informator - wsparcie psychologicznego, terapeutyczne 
i pedagogiczne na terenie Warszawy

Numer

51

Stowarzyszenie „OD-DO”

Siedmiogrodzka 5, Warszawa, Polska

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Sarmacka 5A/u6, Warszawa, Polska

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

Aleja Zjednoczenia 11, Warszawa, Polska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom

Stanisława Przybyszewskiego 20/24, Warszawa, Polska

Centrum medyczne DAMIANA , Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Racławicka 27, Warszawa, Polska

Instytut Psychiatrii i Neurologii Poradnia Zdrowia Psychicznego

Sobieskiego 9, Warszawa, Polska

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

Stanisława Skarżyńskiego 1, Warszawa, Polska

Specjalistyczna poradnia OPTA

Wiśniowa 56, Warszawa, Polska

Centrum Odwykowe – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Jagiellońska 34, Warszawa, Polska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20

Powstańców Śląskich 17, Warszawa, Polska

Stowarzyszenie Aslan

Nowolipie 17, Warszawa, Polska

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
w Warszawie Centrum Psychoterapii – Poradnia Leczenia Nerwic

Dolna 42, Warszawa, Polska

bottom of page