top of page

Możesz Pomóc

Wolontariat w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Wolontariat też jest dobrym pomysłem na wspieranie rodzin zastępczych!

Wolontariat i "rodziny zaprzyjaźnione"
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Może to już czas zostać dla kogoś ważnym dorosłym, wesprzeć w rozwoju, podzielić się własnym doświadczeniem?

Osoba do pomocy

Masz gotowość by wesprzeć zawodowych opiekunów zastępczych w opiece nad dziećmi i być zatrudnionym jako osoba do pomocy?

bottom of page