top of page

Pracownicy Działu Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Monika Kubiak

Kierownik Działu

I piętro, pokój nr 111

tel. 22 697 02 61

monika.kubiak@wcpr.pl

nadzór nad pracą Działu i sprawami związanym z kwalifikowaniem oraz prowadzeniem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wsparciem specjalistycznym


Sylwia Ściegienko

p.o. Zastępcy Kierownika Działu

I piętro, pokój nr 105

tel. 22 697 02 71

sylwia.sciegienko@wcpr.pl

zastępowanie kierownika działu, organizacja i koordynowanie wsparcia specjalistycznego dla wychowanków pieczy zastępczej i opiekunów zastępczych

 

Procesy kwalifikacji i szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka:


Dorota Matuszak

I piętro, pokój nr 108

tel. 22 697 02 74

dorota.matuszak@wcpr.pl

starszy specjalista pracy socjalnej prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Natalia Flis

I piętro, pokój nr 108

tel. 22 697 02 74

natalia.flis@wcpr.pl

psycholog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Emilia Wawrzos

I piętro, pokój nr 108

tel. 22 697 02 73

emilia.wawrzos@wcpr.pl

pedagog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Joanna Brudny-Morawska

I piętro, pokój nr 108

tel. 22 697 02 73

joanna.brudny-morawska@wcpr.pl

pedagog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Izabela Rybka

I piętro, pokój nr 108

tel. 22 697 02 73

izabela.rybka@wcpr.pl

konsultantka ds. kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej prowadząca proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 

Psycholodzy sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Anna Korcz

II piętro, pokój nr 213

tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45

anna.korcz@wcpr.pl


Ewa Sylwestrzak

II piętro, pokój nr 213

tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45

ewa.sylwestrzak@wcpr.pl


Bogna Podolska

II piętro, pokój nr 213

tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45

bogna.podolska@wcpr.pl


Marta Kroplewska

II piętro, pokój nr 213

tel. 22 697 02 45

marta.kroplewska@wcpr.pl


Izabela Wręga

II piętro, pokój nr 213

tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45

izabela.wrega@wcpr.pl


Ewa Sikora

II piętro, pokój nr 213

tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45

ewa.sikora@wcpr.pl


Monika Obiora

II piętro, pokój nr 213

tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45

monika.obiora@wcpr.pl


Ksymena Pyl

II piętro, pokój nr 213

tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45

ksymena.pyl@wcpr.pl

 

psycholodzy sporządzający diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka


Aleksandra Głowa

I piętro, pokój nr 109

tel. 22 697 02 43

aleksandra.glowa@wcpr.pl


Anna Gliwka

I piętro, pokój nr 109

tel. 22 697 02 43

anna.gliwka@wcpr.pl


Marta Wawrzyniak

I piętro, pokój nr 109

tel. 22 697 02 41

marta.wawrzyniak@wcpr.pl

 

Terapeuci prowadzący terapię małoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej


Anna Galant

I piętro, pokój nr 106

tel. 22 697 02 87

anna.galant@wcpr.pl


Monika Gołębiowska

I piętro, pokój nr 106

tel. 22 697 02 87

monika.golebiewska@wcpr.pl


Emilia Kamińska

I piętro, pokój nr 106 tel. 22 697 02 87

emilia.kaminska@wcpr.pl

 

PUNKTUS -Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży

ul. 11 Listopada 15B

tel. 887 870 551


Beata Kowalczyk

pokój nr 1

tel. 887 870 551

beata.kowalczyk@wcpr.pl

koordynator punktu, starszy terapeuta prowadzący terapię pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej


Aneta Herder

pokój nr 1

tel. 887 870 551

aneta.herder@wcpr.pl

starszy specjalista pracy socjalnej prowadzący pracę socjalną na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej


Piotr Wiśniewski

pokój nr 1

tel. 887 870 551

piotr.wisniewski@wcpr.pl

pracownik socjalny prowadzący pracę socjalną na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej


Sylwia Kalinowska

pokój nr 1

tel. 887 870 551

sylwia.kalinowska@wcpr.pl

psycholog prowadzący poradnictwo psychologiczne dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej


Anna Kulikowska-Pikulska

pokój nr 1

tel. 887 870 551

anna.kulikowska-pikulska@wcpr.pl

psycholog prowadzący poradnictwo psychologiczne dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej


Anna Borys

pokój nr 1

tel. 887 870 551

anna.borys@wcpr.pl

terapeuta prowadzący terapię pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej


Emilia Kamińska

pokój nr 1

tel. 887 870 551

emilia.kaminska@wcpr.pl

terapeuta prowadzący terapię pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

bottom of page