top of page

Rodzaj wsparcia

psychologiczne, psychoterapeutyczne

Dzielnica

Śródmieście

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

ul. Nowolipki 2

tel. 22 635 54 67, 22 887 88 05

Uwagi:

stowarzyszenie pozarządowe dla mieszkańców Warszawy w wieku 15-35 lat; wiele programów pomocy dla różnych grup wiekowych – do wglądu na stronie internetowej: http://tpm.org.pl/

bottom of page