top of page

Rodzaj wsparcia

psychologiczne, psychoterapeutyczne

Dzielnica

Śródmieście

Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"

ul. Mazowiecka 12/14 lok. 25

tel. 22 826 14 34, 22 826 88 62, 22 826 80 72

bottom of page