top of page

Rodzaj wsparcia

terapia uzależnień

Dzielnica

Mokotów

Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”

ul. Dąbrowskiego 75A

tel.(22) 844-94-61; 669-544-344

Uwaga: refundacja NFZ; osoby uzależnione 14-18 lat z miasta Warszawy; osoby DDA: 18-24 lata

bottom of page